Spetsialist

Kinnisvara haldusameti spetsialist

Töö kirjeldus

 • Oma tööülesannete täitmisel peab kinnisvara haldusameti spetsialist lähtuma tööandja poolt kinnitatud normdokumentidest.
 • Süstematiseerima kinnisvara haldusametiga seotud informatsiooni ja dokumentatsiooni kujul, mis tagab informatsiooni leidmise kiireimal ja lihtsaimal viisil ning selle säilimise.
 • Kasutama tööandja poolt kehtestatud tüüpseid lepingu-, akti- ja aruandevorme vajalike dokumentide vormistamiseks ning vajadusel tegema ettepanekuid nende muutmiseks.
 • Haldama kinnisvara haldusameti dokumentatsiooni ja tegema ettepanekuid informatsiooni haldamise efektiivsemaks korraldamiseks ja kasutama kõiki võimalusi nende rakendamiseks.
 • Kinnisvara haldusameti halduseelarve koostamisel ja täitmise jälgimisel osalemine ning kord kvartalis eelarve analüüsi teostamine koos kulude ja eelarve ülevaatega.
 • Kinnisvara haldusameti kuluarvete kontroll üldmeilil ning nende edastamine arvete süsteemi.
 • Arvete süsteemis viseerimine vastavalt kululiigile ning eelarvele.
 • Kinnisvara haldusameti hankedokumentide koostamine ning menetlusringide algatamine.
 • Vastavalt sotsiaalkomisjoni ja linnavalitsuse korraldustele üürilepingute, üürilepingute pikendamiste, üürilepingute lõpetamiste ja hoiatuskirjade koostamine.
 • Kinnisvara haldusameti eelnõude koostamises osalemine, dokumendihaldussüsteemi lisamine ja menetlusringi algatamine.
 • Haldusprotseduuride koostamises ja kaasajastamises osalemine.
 • Objektide projektides protsesside väljatöötamisel osalemine ja tegevuste elluviimise jälgimine.
 • Kinnisvara haldusametiga seotud koosolekute protokollimine.
 • Hoonetega ja kinnistutega seotud informatsiooni ja dokumentatsiooni haldustarkvaras haldamine ja kaasajastamine s.h tarbimisandmete sisestamine ja teenusepakkujatele edastamine.
 • Kinnisvara haldusameti tulueelarve edasiarvete koostamine rahandusametile s.h üüripinnad ja mitteeluruumid.
 • Kinnisvara haldusameti, majandusameti ja Viljandi Linnahoolduse elektrooniliste töötaotluste sisestamine haldustarkvarasse.
 • Muude seaduslike ühekordsete ülesannete täitmine.

Kandidaadilt ootame

 •  kõrgharidus.
 •  täidetud avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavad nõuded.
 •  süsteemne ja analüütiline ning lahendustele orienteeritud mõtlemine ning võime näha nii detaile kui ka suurt pilti.
 •  võimekus tegeleda mitme teemaga paralleelselt, säilitades samal ajal rahuliku meele ja otsustusvõime.
 •  oskus näha mitu sammu ette ning olla leidlik lahendusteni jõudmisel.
 •  suurepärane kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus eesti keeles.
 •  eelnev erialane praktiline töökogemus.
 •  soov töötada väikses, rõõmsameelses ja nooruslikus meeskonnas.
 • Haridustase: rakenduskõrgharidus.
 • Keeleoskused: eesti (C2).
 • Juhtimisõigus: B.
 • Arvutioskus: kesktase (väga hea arvuti (sh kontoritarkvara) kasutamise oskus (eriti tabelarvutus¬tarkvara ja tekstitöötlus¬tarkvara);).

Ettevõte pakub

 •  mitmekülgseid ja põnevaid tööülesandeid.
 •  rohkelt arenemisvõimalusi kinnisvara haldamise ja arendamisega seotud valdkonnas.
 •  võimalust õppida otse oma ala spetsialistidelt.
 •  võimalust erialasteks täiendkoolitusteks.
 •  professionaalset, sõbralikku ja toetavat meeskonda.
 •  põnevaid ühisüritusi.
 •  tervise- ja spordikulude hüvitamist.
 •  ametitelefoni kasutamise võimalust.

Lisainfo

  Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia Viljandi Linnavalitsusele 15.02.2020 Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee.

 • Töötasu (bruto): 1100 – 1300 €
 • Töö asukoht: Viljandi maakond, Viljandi linn, J. Laidoneri plats 5
 • Kandideerimisdokumendid: CV, motivatsioonikiri, muu
 • Ettevõte: Viljandi Linnavalitsus
 • Kontakt: Andres Mägi, kinnisvara haldusameti juhataja, 435 4752, andres.magi@viljandi.ee

 • Asukoht:
  Viljandi maakond, Viljandi linn, J. Laidoneri plats 5
 • Töötasu:
  € 1.100 - € 1.300
 • Töösuhe:
  Täistööajaga
 • Lisatud:
  22 tundi tagasi
 • Kategooria:
  Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
 • Tähtaeg:
  15/02/2020
 • Keeled:
  Eesti
 • Free spots:
  1