Tööinspektor-uurija (tähtajaline)

Ajutiselt eemalviibiva teenistuja asendaja, kontori asukoht Tartu või Võru.

Töö kirjeldus

 • Ootame oma meeskonda spetsialisti, kellel on huvi tööohutuse ja -tervishoiu valdkonna vastu ning kes on valmis aitama kaasa töökeskkonna ohutuks muutmisele ja tööelu kvaliteedi tõstmisele läbi töökeskkonnas juhtunud õnnetuste ja kutsehaiguste asjaolude ja põhjuste välja selgitamise.
 • Tööinspektor-uurija põhiülesanded on: tööõnnetuste ja kutsehaigestumise uurimine ning tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimiskokkuvõtte ja -toimiku koostamine.
 • Haldusmenetluse läbiviimine ja haldusakti väljaandmine, sunniraha rakendamine.
 • Väärteoasja kohtuväline menetlemine.
 • Teha koostööd politsei, prokuratuuri ja teiste uurimisasutustega tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste uurimisel.

Kandidaadilt ootame

 • Töö sobib Sulle, kui: Sul on esimese astme kõrgharidus (soovitavalt terviseteadused või riigikaitse).
 • Sul on haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlust reguleerivate õigusaktide väga hea tundmine.
 • Sul on töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide hea tundmine.
 • Oled aus ja kohusetundlik ning otsustus- ja vastutusvõimeline.
 • Sul on hea analüüsi- ja üldistusvõime ning hea argumenteerimisoskus.
 • Sul on hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus.
 • Sul on tulemustele orienteeritud töösse suhtumine.
 • Haridustase: bakalaureus.
 • Keeleoskused: eesti (C1), vene (B1).
 • Juhtimisõigus: B.

Ettevõte pakub

 • Liitudes Tööinspektsiooniga, on Sul võimalus töötada tipptegijatest meeskonnaga, rakendame tööajakorralduses paindlikku tööaja ja kaugtöö põhimõtteid.
 • Meie motivatsioonipaketti kuuluvad erinevad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus, 3 tasustatud „puhka ja saa terveks“ päeva.

Lisainfo

 • Kandidaadilt OOTAME: motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise ja elulookirjeldust.
 • Lisainfo: Silja Soon, järelevalve osakonna juhataja, telefon 5623 0259 või silja.soon@ti.ee.
 • Personalispetsialistilt telefonil 5623 0228 või kirjutades evelin.uustal@ti.ee.
 • Dokumendid palume saata hiljemalt 30. oktoobril 2020 e-posti aadressile konkursid@ti.ee digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „tööinspektor-uurija tähtajaline“
 • Töösuhte kestvus tähtajaline, ajutiselt äraoleva teenistuja asendamine.
 • Töötasu (bruto): 1445 – 1700 €; Pakume põhipalka alates 1445 eurost (katseajal) kuni 1700 euroni kuus.
 • Töö asukoht: Tartu maakond
 • Kandideerimisdokumendid: CV, motivatsioonikiri
 • Ettevõte: Tööinspektsioon
 • Kontakt: Evelin Uustal, personalispetsialist, 56230228, evelin.uustal@ti.ee
 • Tööleasumine niipea kui võimalik.

 • Asukoht:
  Tartu maakond
 • Töötasu:
  € 1.445 - € 1.700
 • Töösuhe:
  Täistööajaga
 • Lisatud:
  2 nädalat tagasi
 • Kategooria:
  Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
 • Tähtaeg:
  30/10/2020
 • Keeled:
  Eesti, Vene
 • Free spots:
  1