Laste Hoolekande Asutuse Lootus direktor

Lapsehoolduspuhkuse ajaks

Töö kirjeldus

 • Direktor:
 • Teeb asutuse kasuks tehinguid ulatuses, mis on sätestatud asutuse ja Sillamäe linna põhimääruses ning direktori töölepingus ettenähtud ülesannete täitmiseks.
 • Sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid asutuse töötajatega.
 • Kinnitab reeglid töökorraldusele ja töötajate tööülesannete kirjeldused.
 • Kinnitab asutuse asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid.
 • Koostab asutuse eelarveprojekti.
 • Tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise.
 • Lahendab muid seadustega, asutuse põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi.
 • Vastutab asutuse tuleohutuse-, tervisekaitse- ja töökaitse nõuete täitmise eest.
 • Asutuse tegevuse koordineerimiseks ning korraldamiseks annab direktor seaduses ja asutuse põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

Kandidaadilt ootame

 • Kandidaadile esitatavad kvalifikatsiooninõuded:
 • Kõrgharidus sotsiaal- või haridusvaldkonnas.
 • Juhtimiskogemus.
 • Eesti keel emakeelena või C1 tasemel.
 • Vene keele oskus.
 • Keeleoskused: eesti (C1).

Ettevõte pakub

 • Vaheldusrikast tööd.
 • Sõbralik kollektiiv.
 • 35 kp puhkus.
 • Koolitusi enesetäiendamiseks.

Lisainfo

 • Kandideerimisavaldusega esitatavate dokumentide loetelu:
 • Kandideerimisavaldus.
 • Elulookirjeldus.
 • Kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.
 • Väljavõte karistusregistrist.
 • Muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.
 • Kandideerimisavalduse esitamise tähtpäev: hiljemalt 14. augustiks 2020. a Sillamäe Linnavalitsusele (aadressil: Kesk tn 27, 40231 Sillamäe või e-postile: linnavalitsus@sillamae.ee).
 • Töösuhte kestvus tähtajaline.
 • Töö asukoht: Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, asukoht: J.Gagarini tn 7
 • Ettevõte: Sillamäe Linnavalitsus
 • Kontakt: Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja, 39 25 742, bolsakova@sillamae.ee
 • Tööleasumine niipea kui võimalik.

 • Asukoht:
  Ida-Viru maakond, Sillamäe linn
 • Töötasu:
  kokkuleppel
 • Töösuhe:
  Täistööajaga
 • Lisatud:
  3 päeva tagasi
 • Kategooria:
  Tervishoid / Sotsiaaltöö
 • Tähtaeg:
  14/08/2020
 • Keeled:
  Eesti
 • Free spots:
  1