SF PANDIVERE OÜ

Tehnoloog – tootmisjuht

Lapsehoolduspuhkuse asendajaks

Töö kirjeldus

 • Tootmistegevuse planeerimine ja koordineerimine, eesmärgipärane juhtimine.
 • Enesekontrollsüsteemi loomine ja haldamine.
 • Tellimuste kvaliteetse, õigeaegse ja efektiivse täitmise tagamine.
 • Toodangu kvaliteedi tagamine ja tootmiskulutuste optimeerimine.
 • Toorme, lõpetamata toodangu ja valmistoodangu arvestus, kontroll ning koguste analüüsimine ja järgnevateks perioodideks prognooside koostamine.
 • Toorme, lõpetamata toodangu ja valmistoodangu soetamise, säilimise ja nende haldamisega seotud tegevuste organiseerimine.
 • Toorme kasutamise pidev analüüsimine, ettepanekute tegemine toorme efektiivseks kasutamiseks.
 • Pool- ja valmistoodangu tehnobiokeemiline ja mikrobioloogiline kontrollimine.
 • Ettevõtte tootmisprotsessi häireteta tagamiseks materjalide, asjade ja seadmete soetamine.
 • Tarbijate häireteta ja kvaliteetse toodanguga varustamise korraldamine.
 • Osalemine toodangu hinnaarvutuste ning ettevõtte poolt pakutavate kaupade ja teenuste hinnakirja koostamisel.
 • Tootmisega seotud dokumentatsiooni arhiveerimise korraldamine.
 • Klientide ja koostööpartneritega suhete loomine, hoidmine ja arendamine.
 • Alluva personali ja alltöövõtjate tegevuse ja muude ressursside planeerimine ja organiseerimine ning töötulemuste kontrollimine.
 • Personalile töögraafikute koostamine ning nende kooskõlastamine.
 • Personali puhkuste ajakava koostamine ja sellest kinnipidamise jälgimine.
 • Oma tööülesannete täitmiseks vajalike dokumentide koostamine.
 • Aruandluse koostamine ja esitamine.

Kandidaadilt ootame

  Isikuomadused: analüüsivõime, eneseinitsiatiiv, otsustamisjulgus, vastutustunne, korrektsus, täpsus, oskus suhelda kolleegide ja klientidega

 • Töökogemus: vähemalt 1 aasta.
 • Keeleoskused: eesti (C1), vene (soovituslik; B1).
 • Juhtimisõigus: B.
 • Arvutioskus: kesktase (Igapäevane arvuti kasutaja, oskus läbi viia keerukamaid otsinguid internetist ning kasutada levinumat kontoritarkvara (nt OpenOffice, MS Excel). Kasuks tuleb majandustarkvara EEVA tundmine.).

Ettevõte pakub

 • Toredaid ja abivalmis kolleege.
 • Vajadusel ametikorterit.
 • Väljaõpet kohapeal.

Lisainfo

  Töösuhte kestvus tähtajaline.

 • Töö asukoht: Tartu maakond, Tartu vald, Vasula alevik, Rotaks Lihapood
 • Kandideerimisdokumendid: CV
 • Ettevõte: OÜ SF Pandivere
 • Kontakt: Aare Kalson, juhatuse liige, 5050425, aare@rotaks.ee

 • Asukoht:
  Tartu maakond, Tartu vald, Vasula alevik
 • Töötasu:
  kokkuleppel
 • Töösuhe:
  Täistööajaga
 • Lisatud:
  2 nädalat tagasi
 • Kategooria:
  Mujal liigitamata toiduainete tootmine
 • Tähtaeg:
  29/02/2020
 • Keeled:
  Eesti, Vene
 • Free spots:
  1