RAPLA VALLAVALITSUS

Ligi kolmeteistkümne tuhande elanikuga Rapla vald on Kesk-Eestist pisut läänepoolsesse ilmakaarde hoidev. Rapla valda ja linna ei ole Eestimaa ühestki äärest kauge tulla, ligipääs on igast ilmakaarest. Tere tulemast!

Lastekaitsespetsialist

Lapsehoolduspuhkuse asendajaks

Töö kirjeldus

 • Lastekaitsespetsialist on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla vallas lastekaitsetöö korraldamine, laste ja lastega perede sotsiaalsete probleemide lahendamine.

Kandidaadilt ootame

 • Kandidaadilt eeldame:
 • Vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.
 • Kõrgharidust ning erialast ettevalmistust (vastavalt lastekaitseseaduses § 19 või § 41 sätestatud nõuetele).
 • Head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust.
 • Korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel.
 • Andmekaitsenõuete tundmist.
 • Oskust kasutada kontoritarkvara arvutiprogramme.
 • Head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet.
 • Oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas.
 • Kasuks tuleb:
 • Töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses.
 • Eelnev töökogemus sotsiaal- või sarnases valdkonnas.
 • Valdkondlikuks tööks vajalikke arvutiprogrammide kasutamise oskus (STAR).
 • Vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil.
 • Sõiduki juhtimisõigus ja isikliku auto kasutamise võimalus.
 • Keeleoskused: eesti (B2).

Ettevõte pakub

 • Huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd.
 • Põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas.
 • Asjatundlikke ja pühendunud kolleege.
 • Kaasaegseid töövahendeid.
 • Haigushüvitist haigestumise teisest päevast.
 • Erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi.
 • Soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Lisainfo

 • Konkursil osalemiseks esita:
 • Kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga.
 • Avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus.
 • Elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik.
 • Haridust tõendavate dokumentide koopiad.
 • Muud dokumendid, mida pead oluliseks.
 • Dokumendid märksõnaga „Lastekaitsespetsialist“ palun esitada 12.augustiks 2019 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
 • Lisainfo: Maiu Kalmus, telefon 53426030, e-post maiu.kalmus@rapla.ee.
 • Töösuhte kestvus tähtajaline, lapsehoolduspuhkusel viibimise ajaks.
 • Töö asukoht: Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Viljandi mnt 17
 • Kandideerimisdokumendid: CV, kaaskiri, motivatsioonikiri, muu
 • Ettevõte: Rapla Vallavalitsus
 • Kontakt: Maiu Kalmus, sotsiaalnõunik, 5342 6030, maiu.kalmus@rapla.ee
 • Tööleasumine niipea kui võimalik.

 • Asukoht:
  Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Viljandi mnt 17
 • Töötasu:
  kokkuleppel
 • Töösuhe:
  Täistööajaga
 • Lisatud:
  57 minutit tagasi
 • Kategooria:
  Tervishoid / Sotsiaaltöö
 • Tähtaeg:
  12/08/2019
 • Keeled:
  Eesti
 • Free spots:
  1