MAAELUMINISTEERIUM

Kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo peaspetsialist

Ajutiselt äraoleva ametniku asendaja

Töö kirjeldus

 • Kalamajandusosakonna põhiülesanneteks on kavandada ja viia ellu kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.
 • Turukorralduse ja kaubanduse büroo:
 • Koordineerib kalamajandusliku riigiabi aruannete koostamist ja esitamist Euroopa Komisjonile ning rahvusvahelistele organisatsioonidele.
 • Analüüsib ja korraldab Euroopa Liidu ühisest kalanduspoliitikast tulenevate kalandusturu korraldamise abinõude rakendamist.
 • Osaleb Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsustusprotsessis kalanduse turukorraldusega ja vesiviljelusega seonduvates küsimustes.
 • Töötab koostöös õigusosakonnaga välja büroo ülesannete täitmiseks vajaliku õigusakti eelnõu ja koostab büroo ülesannete täitmiseks vajaliku lepingu projekti.
 • Otsime oma meeskonda peaspetsialisti, kelle põhiülesanded on Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika turukorraldussüsteemi rakendamine, sh kalandustootjate ühenduste (tootjaorganisatsioonide) toimimiseks vajaliku õigusliku ja administratiivse raamistiku loomine.
 • Täpsemad teenistusülesanded:
 • Tootjaorganisatsioonide tegevuskavade ja tegevuskava aruannete läbivaatamine ning tegevuskavade hindamiseks materjalide ettevalmistamine.
 • Vajadusel tootjaorganisatsioonide tegevuse administreerimiseks vajaliku töökorra ja protseduuride väljatöötamine.
 • Turukorralduslike toetuste menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine turukorralduslike toetuste saamiseks kehtestatud nõuete järgimise üle.
 • Tootjaorganisatsioonide tegevusega seotud statistika kogumine, töötlemine, kontrollimine ja esitamine.
 • Ülesannete täitmisel kalandusvaldkonnas tegutsevate huvigruppide ja asutustega suhtlemine ning osalemine läbirääkimistel ja valdkonda puudutavates töögruppides.
 • Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava meetmete rakendamises ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021-2027 rakenduskava väljatöötamises osalemine.
 • Euroopa Liidu otsustusprotsessis ametikoha valdkonda jäävates küsimustes osalemine.

Kandidaadilt ootame

 • Ootame Sind kandideerima, kui:
 • Sul on kõrgharidus (soovitatavalt kalanduse või majanduse valdkonnas).
 • Valdad eesti keelt laitmatult ja oskad inglise keelt kesktasemel.
 • Omad head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust, sh oskad suhelda avalikkusega.
 • Sul on teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest.
 • Sul on analüütiline mõtlemine.
 • Talud rutiini ja töötad efektiivselt ja tulemuslikult ka pingeolukorras.
 • Oled oma töös täpne ja korrektne, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline.
 • Kasuks tuleb:
 • Kalandust puudutavate õigusaktide, sh ühise kalanduspoliitika turukorraldussüsteemi tundmine.
 • Teadmised Euroopa Liidu institutsioonide otsustusprotsessidest.
 • Keeleoskused: inglise (B1), eesti (C1).

Ettevõte pakub

 • Huvitavat, vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd.
 • Kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas.
 • Enesearendamise võimalusi.
 • Põhipalka alates 1600 eurost katseajal.
 • Põhipuhkust 35 päeva aastas.
 • Paindlikku tööaega.
 • Ühisüritusi.
 • Tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Lisainfo

 • Tähtaeg ja täpsem teave.
 • CV ja motivatsioonikiri palume esitada Maaeluministeerium personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 8. märtsil 2020. a.
 • Täpsem teave 6256 233 (Eduard Koitmaa, töö sisu kohta) või 6256 168 (Tiina Kahar).
 • Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Maaeluministeeriumi kodulehel kirjeldatud tingimustele (www.agri.ee/et/isikuandmete-tootlemine).
 • Töösuhte kestvus tähtajaline, ajutiselt äraoleva ametniku asendaja.
 • Töötasu (bruto): 1600 – 1700 €
 • Töö asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai 39//41
 • Kandideerimisdokumendid: CV, motivatsioonikiri
 • Ettevõte: Maaeluministeerium
 • Kontakt: Tiina Kahar, peaspetsialist, +3726256168, konkurss@agri.ee
 • Tööleasumine niipea kui võimalik.

 • Asukoht:
  Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa
 • Töötasu:
  € 1.600 - € 1.700
 • Töösuhe:
  Täistööajaga
 • Lisatud:
  2 nädalat tagasi
 • Kategooria:
  Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
 • Tähtaeg:
  08/03/2020
 • Keeled:
  Inglise, Eesti
 • Free spots:
  1