Arvuti vanemspetsialist

Töö kirjeldus

 • Linnakantselei arvuti vanemspetsialisti teenistusülesanded on:
 • Linnavalitsuse teenistujate it- alaste probleemide lahendamine ja ennetamine Järve, Sompa, Ahtme, Kukruse, Oru linnaosades, riist- ja tarkvara paigaldamine ning hooldamine.
 • Võrguseadmete paigaldamine ja võrgu haldamine.
 • Linnavalitsuse teenistujatele IT-alase toe osutamine.
 • Linnavalitsuse IT vajaduste süsteemne kaardistamine.
 • Linnavalitsuse ja vajadusel linnavalitsuse hallatavatele asutustele riistvara ja tarkvara hooldamine ja remont.
 • IT-alaste koolituste korraldamine, teenistujate teavitamine muudatustest, mis põhjustavad muutusi või seisakuid arvutisüsteemi töös.
 • ISKE rakendamise korraldamine linnavalitsuses.
 • Tarkvara legaalsuse ja infoturbe nõuete jälgimine.
 • Andmete varundamise korraldamine.
 • Kasutajakontode haldamine.
 • Oma valdkonda kuuluvate hankedokumentide kontrollimine, väiksemamahuliste infotehnoloogiaalaste hangete ettevalmistamine ja pakkumuste hindamine.
 • IT andmestikke haldamine ning aruannete täitmine.
 • Andmeturbesüsteemi tehnilise korrasoleku tagamine.
 • Osalemine IT strateegiliste plaanide ja IT eelarve koostamise protsessis.
 • Linnavalitsuse teenistujatele ametliku elektroonilise aadressi loomine.
 • Dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikute pidamine ja dokumendiringlusest välja jäetud dokumentide korrastatult arhiveerimiseks esitamine.
 • Muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Kandidaadilt ootame

 • Infotehnoloogia alane kutse- või kõrgharidus või viimase omandamine.
 • Varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses.
 • Kasuks tuleb varasem töökogemus infoturbe või infotehnoloogia valdkonnas.
 • Eesti keele suuline ja kirjalik valdamine suhtlustasemel ja vene keele mõistmise ja rääkimise oskus teenistusalase suhtlemise tasandil, kasuks tuleb ka inglise keele tundmine.
 • Infotehnoloogia alased tehnilised teadmised, arvutivõrgu ja andmebaaside administreerimisoskus ning WD-dokumendihaldussüsteemi ja kasutuks tuleb raamatupidamise tarkvara PMEN kasutamise oskus.
 • Haridustase: bakalaureus.
 • Töökogemus: vähemalt 1 aasta.
 • Keeleoskused: eesti (C1), vene (B2).
 • Arvutioskus: eksperdi tase (* teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop ja Pmen raamatupidamisprogrammi kasutamise oskus)).

Ettevõte pakub

 • Sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Lisainfo

 • Tööle on võimalik asuda juuni 2020. a.
 • Linnakantselei arvuti vanemspetsialistina näeme töötamas inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.
 • Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
 • Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „arvuti vanemspetsialist CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee Dokumentide esitamise viimane päev on 12. juuni 2020. a (s.o.
 • Kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).
 • Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.
 • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest.
 • Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
 • O värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks – kuni nõude aegumiseni (1 aasta).
 • O paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest).
 • O kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
 • Töö asukoht: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 19
 • Ettevõte: Kohtla-Järve Linnavalitsus
 • Kontakt: Maie Kiik, personalijuht, 3378598, maie.kiik@kjlv.ee
 • Tööleasumine niipea kui võimalik.

 • Asukoht:
  Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 19
 • Töötasu:
  kokkuleppel
 • Töösuhe:
  Täistööajaga
 • Lisatud:
  1 nädal tagasi
 • Kategooria:
  Infotehnoloogia
 • Tähtaeg:
  12/06/2020
 • Keeled:
  Eesti, Vene
 • Free spots:
  1