Jurist

Töö kirjeldus

 • peamiselt maa-, ehitus- ja planeerimisvaldkonna kohaliku omavalitsuse üksik- ja üldaktide eelnõude seadustele ja kehtivatele õigusaktidele vastavuse kontrollimine ja muudatusettepanekute tegemine või nende koostamine.
 • haldusaktidele või –toimingutele esitatud vaiete läbivaatamine ja vaideotsuste ettevalmistamine ning asutuse esindamine kohtus ja teistes õiguskaitseorganites.
 • õigusliku sisuga kirjavahetuse koostamine või kontrollimine ja sellele õigusliku hinnangu andmine.
 • lepingute projektide koostamine, lepingute vormistamine, lepingute seadustele vastavuse kontrollimine ja vajadusel lepingutesse muudatusettepanekute tegemine, lepingute täitmise üle kontrolli teostamine.
 • riigihangete registris dokumentide vormistamine.
 • vallavolikogu ja -valitsuse liikmete, vallavalitsuse ametnike ja valla hallatavate asutuste juhtide nõustamine ametialastes juriidilistes küsimustes.

Kandidaadilt ootame

 • Kandidaadilt eeldame lisaks:
 • head analüüsi- ja algatusvõimet.
 • head suhtlemisoskust ja pingetaluvust, kohusetundlikkust ja korrektsust.
 • head meeskonnatöö oskust.
 • Haridustase: rakenduskõrgharidus (valdkond: õigus).
 • Töökogemus: vähemalt 2 aastat.
 • Keeleoskused: inglise (soovituslik; B1), vene (soovituslik; B2), eesti (C1).
 • Juhtimisõigus: B.
 • Arvutioskus: kesktase (e-posti kasutamine, interneti kasutamine, kontoritarkvara).

Ettevõte pakub

 • Võimalust teha huvitavat, vastutusrikast ja väljakutseterohket tööd kaasaegses töökeskkonnas ning töötada meeldivas kollektiivis.

Lisainfo

  CV ja sooviavaldus koos haridust tõendava dokumendi ärakirjaga ning palgasooviga saata hiljemalt 28. detsembriks 2019 Jõelähtme Vallavalitsusse e-posti aadressil kantselie@joelahtme.ee.
  Täiendav info telefonil 605 4887, vallasekretär Leho Kure.

 • Töö asukoht: Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Postijaama tee 7
 • Kandideerimisdokumendid: CV, kaaskiri, muu
 • Kandideeri siin / Lisainfo
 • Ettevõte: Jõelähtme Vallavalitsus
 • Kontakt: Maire Kivistu, volitatud isik, 6054884, maire.kivistu@joelahtme.ee
 • Tööleasumine niipea kui võimalik.

 • Asukoht:
  Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Postijaama tee 7
 • Töötasu:
  kokkuleppel
 • Töösuhe:
  Täistööajaga
 • Lisatud:
  1 nädal tagasi
 • Kategooria:
  Juriidilised toimingud
 • Tähtaeg:
  28/12/2019
 • Keeled:
  Inglise, Vene, Eesti
 • Free spots:
  1