Ehituskontrolli spetsialist

Töö kirjeldus

 • Ehituskontrolli spetsialisti tööülesanneteks on.
 • 1.1. ehitusloa taotluste ning ehitusteatiste menetlemine, ehitusdokumentide läbivaatamine, ehitus- ja lammutusprojektide läbivaatamine.
 • 1.2. ehitusprojektide (s.h tee ehitusprojektid ja teehoiutööde kirjeldused) ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontroll.
 • 1.3. vajadusel ehitusprojekti (sh teeprojekti) ekspertiisi korraldamine.
 • 1.4. ehitusloa taotluste ja lubade ning lammutus- ja ehitusprojektide andmete kandmine ja esitamine ehitisregistrile.
 • 1.5. ehitusteatiste taotluste ning lammutus- ja ehitusprojektide andmete kandmine ja esitamine ehitisregistrile.

Kandidaadilt ootame

 • Kandidaadilt eeldame:
 • Kõrgharidust või kesk-eri haridust või kutseharidust ja vähemalt kolmeaastast riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse töökogemust.
 • Tööks vajalike õigusaktide tundmist ning nende kasutamise oskust.
 • Süvateadmisi ametikoha valdkonnas.
 • Ametikohal vajalike teksti- ja tabelitöötlusprogrammide ning andmekogude kasutamisoskust.
 • Head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust.
 • Otsustus-ja vastutusvõimet, sealhulgas kohustuste täpset ja õigeaegset täitmist.
 • Head pinge- ja rutiinitaluvust.
 • Võimet planeerida ja kasutada oma aega efektiivselt.
 • Valmidust muutusteks tööülesannetes.
 • Valmidust meeskonnatööks.
 • Isikliku sõiduvahendi kasutamise võimalust ja juhtimisõiguse olemasolu.
 • Haridustase: kutseharidus keskharidusega.
 • Töökogemus: vähemalt 3 aastat.
 • Keeleoskused: eesti (C1), vene (B1).
 • Juhtimisõigus: B.
 • Arvutioskus: spetsialisti tase.

Ettevõte pakub

 • Teha huvitavat ja vastutusrikast tööd kaasaegses töökeskkonnas.
 • Töötada meeldivas kollektiivis.

Lisainfo

  CV ja sooviavaldus koos haridust tõendava dokumendi ärakirjaga ning palgasooviga saata hiljemalt 13. augustiks 2019 e-posti aadressil kantselei(at)joelahtme.ee.
  Info tel.
  605 4864 või e-post elvis.tonnison@joelahtme.ee.

 • Töö asukoht: Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Postijaama tee 7
 • Kandideerimisdokumendid: CV, kaaskiri, muu
 • Kandideeri siin / Lisainfo
 • Ettevõte: Jõelähtme Vallavalitsus
 • Kontakt: Maire Kivistu, volitatud isik, 605 4884, maire.kivistu@joelahtme.ee
 • Tööleasumine niipea kui võimalik.

 • Asukoht:
  Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Postijaama tee 7
 • Töötasu:
  kokkuleppel
 • Töösuhe:
  Täistööajaga
 • Lisatud:
  5 päeva tagasi
 • Kategooria:
  Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
 • Tähtaeg:
  13/08/2019
 • Keeled:
  Eesti, Vene
 • Free spots:
  1