Wineco OÜ

Pingutame ühiselt, et muuta Eesti kortermajad kaasaegseks ning energiatõhusaks! Usume, et ühiskonna arenguga seotud ületarbimisest tekkivate kahjude ennetamine on äärmiselt oluline. Seetõttu oleme pühendunud jätkusuutlikkuse tagamisele, pingutades ühiselt ökoloogilise jalajälje vähendam
0 hinnangut

MIKS?

Usume, et tehnoloogia ja ühiskonna areng on meie inimkonna  huvides. Samas olme veendunud, et peame kasutama meie maa loodusressursse vastutustundlikult, nii et ka tulevased põlved saaksid siin elada turvaliselt ja tervetena.

Usume, et on oluline pühenduda  ületarbimisega tekkivate kahjude ennetamisse ja me oleme veendunud, et ühiselt panustades on võimalik seda teha.


KUIDAS?

Oleme pühendunud jätkusuutlikkuse tagamisele, väärtustades keskkonnasäästlikust ja energiatõhususele suunatud mõtteviisi. Töötame selle nimel, et alandada ületarbimist elamumajanduses, vähendades nii ka ökoloogilist jalajälge. Otsime pidevalt võimalusi kuidas asju paremini teha, esitades iganenud lahendustele väljakutse.


MIDA?

Meie eesmärk on  muuta vananenud Eesti kortermajad kaasaegseteks ning energiatõhusaks. Pakume renoveerimist vajavatele korterelamutele terviklahendusi projekteerimisest ehituseni, võttes kogu protsessi eest ka vastutuse.

Teenuste pakkumisel arvestame hoonete terviklikkust, maksimaalset energiasäästu, keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ning tervislikku sisekliimat.


TÖÖ WINECOS

Töö Winecos eeldab keskkonnasäästlikku mõtteviisi, valmisolekut innovatsioonide rakendamiseks ja tahet muuta Eestit ja maailma paremaks paigaks.
Kui jagad meie mõtteviisi ja oled koos meiega valmis võtma vastutust, siis ootame Sind meie kollektiivi.

Töökoht meil pakub vaheldust, uusi väljakutseid ning õppimis- ja arenguvõimalusi. Hindame ja toetame töötajate enesetäiendamist ja arengut, pakume koolitusi nii ettevõtte sees kui väljas nii meeskonnakoolituse kui individuaalõppe vormis.

Mitmekülgsete kogemustega  kvaliteedinõudlikud professionaalid on meie ettevõtte võti.


MEIE VÄÄRTUSED

Usaldusväärsus
Me oleme sõltumatu ettevõte ja usaldusväärne äripartner. Teeme klientide ja tarnijatega ausat koostööd kahepoolse tulemuse eesmärgil. Me teame, milline on inimese väärtus ettevõttes, ja oleme oma suhtluses avatud ja usaldusväärsed.

Terviklikkus
Pakume kõikide korterelamute spetsiifiliste nõudmiste kohaselt parimaid terviklahendusi nii ehituskonstruktsioonide kui tehnosüsteemide väljatöötamisel. Meie projekteeritud süsteemid säästavad energiat ja keskkonda.

Jätkusuutlikkus
Tunneme tugevat ökoloogilist ja sotsiaalset vastutust. Me jälgime, et meie tegevus ja selle tagajärjed oleksid keskkonnasõbralikud ja püüame kasutada võimalikult palju taastuvaid energiaallikaid. Meie eesmärk on kliima kaitsmine ja loomuliku elukeskkonna säilitamine.

Kvaliteet
Pakume tippkvaliteeti ja püüdleme täiuslikkuse poole kogu ettevõtte tegevuses. Meie töö tulemused on pika elueaga, tulevikku vaatavad ja vastavad kvaliteedinõuetele nii tänaste, kui tulevikunormide järgi.

Innovatsioon
Oleme alati koostöös kliendiga valmis kaasama tehnoloogilisi uuendusi rekonstrueerimisprotsessides. Teeme koostööd TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudiga ning rakendame oma töös pöördelisi lahendusi, mis teevad meist liidri, mitte järgija. Räägime ka ise kaasa tehnilise progressi teemades.

Efektiivsus
Pöörame tähelepanu maksimaalselt võimalikule efektiivsusele nii aja- kui materiaalse ressursi kasutuses. Keskendume energiatõhususele, millega tagame lisaks tegevuse ökonoomsusele ka piiratud loodusressursside säästu.


Teadliku korteriühistu esimene valik – Wineco!