VÕRU TARBIJATE ÜHISTU TÜH

Võru Tarbijate Ühistu põhitegevuseks on jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted.

0

0%
On rahul
juhtimiskvaliteediga
0%
Soovitaksid seda
ettevõtet oma sõbrale
× Sinu hinnang loeb!
Kuidas hindaksid antud ettevõtet?
Ei ole rahul Väga rahul
Kuidas oled rahul juhtimiskvaliteediga?
Ei ole rahul Väga rahul
Kas soovitaksid ettevõtet oma sõbrale?
Ei Jah
Plussid


Miinused


Sinu seos ettevõttega
Man Dog

Ajalugu

Esimesed tarbijate ühistud Eestis asutati 1902. aastal Antslas ja Sindis ning 1903.aastal Kolga-Jaanis. Võrus asutati Võru Valla Kaubatarvitajate Ühisus, mis hiljem nimetati Võru Tarbijate Ühisuseks “Põllumees” mille põhikiri kinnitati 3.novembril 1911. Seda kuupäeva loetakse Võru Tarbijate Ühistu sünnipäevaks.

Kuigi Põllumehe tegevus liikmete hulgas sooja pooolehoidu leidis, takistas tema arengut erakaupmeeste ühine võitlus kooperatiivsete ürituste vastu, mis otseselt ohustasid erakaupmeeste huvisid st. tegevust ja kasumit. Vaatamata raskustele ühingu tegevus laienes. Peagi oli “Põllumees” suurim tarbijate ühisus Võru maakonnas ja linnas. Ühisuse kauplus oli linna üks suuremaid. 1927. aasta aastaaruandest järeldub, et ühisusel “Põllumees” oli aasta lõpus 1484 liiget ja 3 kauplust ning see oli tol ajal üks suuremaid ühistegevaid asutusi Lõuna-Eestis.

Ühisus “Põllumees” eksisteeris kuni 1935.aastani, millal pankrotistus. Järelejäänud varad võttis üle ETK, moodustades nende alusel Võru Majandusühingu. Viimase tegevus kestis kuni 1940. aasta juunini, millal selle baasil moodustati Võrumaa Tarbijate Kooperatiivide Maakondlik Liit, mille koosseisu kuulus ka Võru Tarbijate Kooperatiiv. Sellest ajast peale on Võru Tarbijate Kooperatiivi mitu korda reorganiseeritud, põhikirja ja nime muudetud. Pragust nime-Võru Tarbijate Ühistu- kantakse 1992. astast. Uus põhikiri võeti vastu 1996. aasta märtsis. Võru Tarbijate Ühistu on Eesti Tarbijateühistute Keskliidu üks 28-st liikmest.

Eesti Tarbijateühistute Keskühistu on Eesti Vabariigis tegutsevate tarbijate-ja majandusühisuste poolt vabatahtlikkuse alusel asutatud ühistegevuslikest põhimõtetest lähtuv ühendus, mille eesmärgiks on liikmete tegevuse toetamine ja kasumi saamine. Keskühistu tegevuse eesmärkideks on oma liikmete põhikirjaliste ülesannete täitmise toetamine, liikmete tegevuse koordineerimine, nende majanduslike ja sotsiaalsete huvide ning õiguste kaitsmine ja esindamine, samuti ühistegevuse ning selle põhimõtete levitamine kasumi saamise eesmärgil.

tööpakkumist

VÕRU TARBIJATE ÜHISTU TÜH

Operatiivteenindaja

kokkuleppel
Tähtaeg: 14/12/2020
kokkuleppel

SALVESTA
VÕRU TARBIJATE ÜHISTU TÜH

Teenindaja

kokkuleppel
Tähtaeg: 18/12/2020
kokkuleppel

SALVESTA
VÕRU TARBIJATE ÜHISTU TÜH

Abitöötaja

kokkuleppel
Tähtaeg: 14/12/2020
kokkuleppel

SALVESTA
VÕRU TARBIJATE ÜHISTU TÜH

Letiteenindaja

kokkuleppel
Tähtaeg: 14/12/2020
kokkuleppel

SALVESTA
VÕRU TARBIJATE ÜHISTU TÜH

Saaliteenindaja

kokkuleppel
Tähtaeg: 14/12/2020
kokkuleppel

SALVESTA
VÕRU TARBIJATE ÜHISTU TÜH

Abikokk

kokkuleppel
Tähtaeg: 07/12/2020
kokkuleppel

SALVESTA
VÕRU TARBIJATE ÜHISTU TÜH

Teenindaja kassas

kokkuleppel
Tähtaeg: 07/12/2020
kokkuleppel

SALVESTA
VÕRU TARBIJATE ÜHISTU TÜH

Saaliteenindaja

kokkuleppel
Tähtaeg: 07/12/2020
kokkuleppel

SALVESTA
VÕRU TARBIJATE ÜHISTU TÜH

Vahetusevanem

kokkuleppel
Tähtaeg: 07/12/2020
kokkuleppel

SALVESTA
VÕRU TARBIJATE ÜHISTU TÜH

Abitöötaja

kokkuleppel
Tähtaeg: 01/12/2020
kokkuleppel

SALVESTA