TALLINNA LINNATRANSPORDI AS

Tallinna Linnatranspordi AS on Tallinna linnale kuuluv ühistranspordiettevõte, mis tegeleb sõitjateveoga Tallinna linnas.

0

0%
On rahul
juhtimiskvaliteediga
0%
Soovitaksid seda
ettevõtet oma sõbrale
× Sinu hinnang loeb!
Kuidas hindaksid antud ettevõtet?
Ei ole rahul Väga rahul
Kuidas oled rahul juhtimiskvaliteediga?
Ei ole rahul Väga rahul
Kas soovitaksid ettevõtet oma sõbrale?
Ei Jah
Plussid


Miinused


Sinu seos ettevõttega
Man Dog

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts (TLT) on Tallinna linnale kuuluv ühistranspordiettevõte.

Kahe pikaajalise kogemusega sõitjateveoettevõtte – Tallinna Autobussikoondise ASi ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise ASi – koondumise tulemusena moodustunud suurettevõte Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts alustas uue nime all ühistransporditeenuste pakkumist 18. juulil 2012.

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi (TLT) põhitegevuseks on bussi-, trolli- ja trammiliiklusteenuste osutamine Tallinna ühtsesse piletisüsteemi kuuluvatel autobussi-, trammi- ja trollibussiliinidel Tallinna Transpordiametiga sõlmitud lepingu alusel. Käesoleval ajal teenindab TLT Tallinna linnas 60 bussi-, 4 trolli- ja 4 trammiliini, mis moodustavad valdava osa Tallinna ühistransporditeenuste kogumahust.

TLT pikaajaline ühistranspordikogemus tugineb aastakümnete pikkusele tööle. Trammiliiklus algas Tallinnas 1888. aastal, kui avati linna esimene hoburaudteeliin ehk konka. Juba 1860-ndatest hakkas arenema hobuomnibussiliiklus, mille vahetasid 20. sajandi alguses järk-järgult välja autobussid. Esimesed bussiliikluse käivitamise üritused jäid lühemaajaliseks või lõppesid pankrotiga, kuni 1922. aastal käivitas ettevõtja Fromhold Kangro regulaarse, kõiki linnaosasid hõlmava bussiliikluse. Trolliliiklus pandi Tallinnas käima 1965. aastal.

1993. aastast teeb ettevõte koostööd rahvusvahelise ühistranspordi assotsiatsiooniga UITP, kui TLT eellkäija Tallinna Autobussikoondise AS võeti esimese Eesti sõitjateveoettevõttena maailmaorganisatsiooni liikmeks. 1999. aastast osaleti UITP Euroopa Liidu komitee töös vaatlejana ja 2004. aastast komitee täisliikme staatuses. Tegemist on ülemaailmse ühistranspordiorganisatsiooni UITP struktuuris asuva sõltumatu komiteega, mille eesmärk on esindada Euroopa Liidu ühistranspordi vedajate huvisid.

Tallinna Linnatranspordi AS on Autoettevõtete Liidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.