Stora Enso Eesti AS

Stora Enso Eesti on maailma ühe suurima puidutööstuskontserni Stora Enso puiduvarumisettevõte Eestis. Meie missioon on varuda okaspuupalki, paberipuud ja puiduhaket kontserni puidu- ja pabertööstusele.

0

0%
On rahul
juhtimiskvaliteediga
0%
Soovitaksid seda
ettevõtet oma sõbrale
× Sinu hinnang loeb!
Kuidas hindaksid antud ettevõtet?
Ei ole rahul Väga rahul
Kuidas oled rahul juhtimiskvaliteediga?
Ei ole rahul Väga rahul
Kas soovitaksid ettevõtet oma sõbrale?
Ei Jah
Plussid


Miinused


Sinu seos ettevõttega
Man Dog

Metsaomanike esimene valik.

Stora Enso Eesti on maailma ühe suurima puidutööstuskontserni Stora Enso puiduvarumisettevõte Eestis. Meie missioon on varuda okaspuupalki, paberipuud ja puiduhaket kontserni puidu- ja pabertööstusele. Stora Ensole kuulub Eestis kaks puidutööstust – Imavere ja Näpi. Nende aastane tootmisvajadus on 3/4 miljonit tm saepalki, mis moodustab ligikaudu kolmandiku Eestis varutavast okaspuupalgist. Meie puidutööstuste toodang saematerjali ja järelväärtustatud ehituspuidu näol turustatakse Eestis, samas liigub suur osa toodangust ekspordina ka paljudesse riikidesse maailma eri paigus. Paberipuu ja hake varutakse kontserni paberitööstusele Soomes ja Rootsis.

Meie eesmärk on varuda puitu jätkusuutlikult ning luua seeläbi uusi väärtusi nii metsamaterjali tarbijatele kui praegustele ja tulevastele metsaomanikele. Oskusliku metsamajandamise tulemusena suudame metsa väärtust säilitada ja tõsta.

Stora Enso Eesti oma partneriks valinud metsaomanikud hindavad meie loodussõbralikku metsatööde korraldamist, ausa äri põhimõtteid, meie töötajatelt saadud nõuandeid ja kasulikke kogemusi. Kaubategemise juurde kuulub tasuta konsultatsioon. Meie esindused asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Imaveres, Näpil, Kuressaares ja Põlvas. Meie esindused asuvad Tallinnas, Pärnus, Imveres, Näpil ja Kuressaares. Meie metsakontorite kontaktandmed leiate Stora Enso Eesti kontaktandmete juurest.


MILLEGA TEGELEME?

Ostame

metsamaterjali kogu sortimendi ulatuses: okaspuupalgist küttepuu ja energiapuiduni. kasvavat metsa – aitame metsaomanikul leida metsamajanduskava koostaja; metsaomaniku soovil võtame enda kanda taasmetsastamise kohustuse. Raielankide taasmetsastamisel lähtume metsakorralduskava soovitustest ning mõistlikest metsamajandamise tavadest.


Töötame üles ja transpordime

kasutame kaasaegset metsatehnikat ja raietehnoloogiat maksimeerime väärtuslikumate sortimentide väljatuleku kindlustame metsamaterjali transpordi.


Kindlustame

metsaomanikule ülevaate raieprotsessist läbipaistva ostuskeemi – enne tehingut viime omaniku kurssi kõigi asjakohaste seaduste, hindade ja asjaajamistega metsaomaniku soovist lähtuva keskkonnahoidu arvestava tehnoloogilise protsessi raielangil ja transpordil kooskõlastused kõigi erakorraliste tegevuste osas, mis ilmnevad töö käigus.


Pakume mitmeid lahendusi metsaomaniku abistamiseks

aitame leida metsakorralduskavade koostaja – omame pikaajalisi koostöökogemusi erinevate metsakorraldusfirmadega aitame metsaomanikku metsateatise koostamisel ja esitamisel konsulteerime metsaomanikuga meie poolt raiutud alade maapinna ettevalmistamise, taasmetsastamise, metsakultuuride ja noordendike hoolduse teemadel jagame teavet metsamajanduslike toetuste taotlemise võimalustest huvi korral pakume võimalust liituda meie hallatava FSC®-C022029 SmartLogging metsaomanike grupiga.

tööpakkumist

Stora Enso Eesti AS

Pakkija

kokkuleppel
Tähtaeg: 02/07/2020
kokkuleppel

SALVESTA
Stora Enso Eesti AS

Palgitõstukijuht

kokkuleppel
Tähtaeg: 02/07/2020
kokkuleppel

SALVESTA
Stora Enso Eesti AS

Tootmise puhastusteenindaja

kokkuleppel
Tähtaeg: 26/06/2020
kokkuleppel

SALVESTA
Stora Enso Eesti AS

Hooldusmehaanik

kokkuleppel
Tähtaeg: 20/06/2020
kokkuleppel

SALVESTA