JUUNIKA KOOLITUS OÜ

Juunika Koolitus OÜ koolitusasutuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti.

0

0%
On rahul
juhtimiskvaliteediga
0%
Soovitaksid seda
ettevõtet oma sõbrale
× Sinu hinnang loeb!
Kuidas hindaksid antud ettevõtet?
Ei ole rahul Väga rahul
Kuidas oled rahul juhtimiskvaliteediga?
Ei ole rahul Väga rahul
Kas soovitaksid ettevõtet oma sõbrale?
Ei Jah
Plussid


Miinused


Sinu seos ettevõttega
Man Dog

Juunika Koolitus OÜ koolitusasutuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti. Juunika Koolitusele kuulub allüksus Hotpress Kirjastus ning tütarettevõte MTÜ Juunika Konsultatsiooni- ja Õppekeskus.

Juunika meeskonna missioon

Meie soov ja suutlikkus on pidada kliendiga koolituse kavandamisel sisulist dialoogi, mis viib mõlemapoolsete vajaduste väljaselgitamisele ning rahulolule. Koolitaja valikul on kasulik hinnata ka koolitajat kui organisatsiooni võimalikku arenduspartnerit. Hea arenduspartnerina oleme eneses ja oma pakutavas kindel ning samas mõistvad kliendi eripära ja põhjendatud soovide suhtes.

6 põhjust Juunika Koolituse valimiseks

  1. Koolitajate erialane ettevalmistus ning aastatepikkused koolituste läbiviimise kogemused
  2. Koolituste läbiviimise võimekus eesti, vene ja inglise keeles
  3. Uuenduslike, ekstreemsete ning innovatiivsete õppemeetodite rakendamine
  4. Õpitava sidumine praktiliste, lektori kogemustele põhinevate eluliste näidetega silmas pidades kliendi huve ja soove
  5. Põhjalik koolitusmaterjali kasutamine koolituse eesmärgikesksete tulemuste kinnistamiseks
  6. Koolituste korraldamise kogemus rohkem kui 10 aastat