G4S EESTI AS

G4S on suurim ja tuntuim turvaettevõte. Pakume oma klientidele uusimal tehnoloogial põhinevaid valvelahendusi ja kõige kiiremat reageerimisaega.

0

0%
On rahul
juhtimiskvaliteediga
0%
Soovitaksid seda
ettevõtet oma sõbrale
× Sinu hinnang loeb!
Kuidas hindaksid antud ettevõtet?
Ei ole rahul Väga rahul
Kuidas oled rahul juhtimiskvaliteediga?
Ei ole rahul Väga rahul
Kas soovitaksid ettevõtet oma sõbrale?
Ei Jah
Plussid


Miinused


Sinu seos ettevõttega
Man Dog

G4S on rahvusvaheline turvakontsern, millel on üle 600 000 töötaja üle 100 riigis.

G4S on Eestis tegutsev kontsernina. G4S Eesti esindused asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis.

G4S Eesti kontserni käive oli 2016. aastal 63,6 miljonit eurot ja töötajate arv üle 2400. G4Sil on üle 55 000 püsikliendi. G4Sile kuulub Eesti Turvaettevõtete Liidu andmetel 39% Eesti turvaturust, 47% Eesti valveteenuste turust ja 60% Eesti tehnilise valve turust.

Oma hea maine klientide hulgas on G4S pälvinud eelkõige tänu teenuste ja teeninduse kvaliteedile. G4S Eestile on omistatud kvaliteedijuhtimise sertifikaat ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimise sertigikaat ISO14001:2015. Selle nõudeid järgivad oma tegevuses kõik kontserni ettevõtted.


G4Si visioon: hinnatuim turvalahenduste pakkuja.
Oleme eelistatuim turvaettevõte. Meil on parimad töötajad, kes loovad parimaid turvalahendusi.

G4Si missioon: turvalisem Eesti.
Meie tooted, teenused ja nõuanded muudavad Eesti turvalisemaks. Meie tegudest sõltub kliendi turvatunne.


G4Si väärtused

Meie väärtused on need, mis toovad meid esile teiste ettevõtete seast. Julgustame kõiki oma töötajaid nendest väärtustest juhinduma.

Ausus ja austus
Käitume ausalt ja teisi austades, luues nii usaldusele ja avatusele tuginevaid suhteid. Täidame alati antud lubadused ja kohtleme kõiki lugupidamisega.

Ohutus, turvalisus ja parim teenindus
Suhtume ülima hoolega tööohutusse ning kolleegide ja klientide kaitsmisse. Oleme turvateenuste eksperdid ja kasutame oma kõiki teadmisi vara kaitsmisel. Peame väga oluliseks kõrgetasemelist klienditeenindust.

Uuenduslikkus ja meeskonnatöö
Leiame üha uusi viise, kuidas aidata kliendil soovitud eesmärgini jõuda. Oleme uuendusmeelsed, kasutame kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi ja parimaid praktikaid. Peame oluliseks ja hindame kõrgelt igaühe arvamust ja panust. Saavutame parimaid tulemusi nii kliendi kui ka ettevõtte jaoks, toimides ühtse meeskonnana.


Kindel ja usaldusväärne tööandja

Peame ennast suurettevõtete hulgas mainekaks tööandjaks ja väidame uhkusega, et meil on parimad töötajad. Nii töötajate rahulolu-uuringud kui ka läbiviidud kliendirahulolu-uuringud annavad tunnistust sellest, et meie töötajad on omal alal kompetentsed, ettevõttele lojaalsed ja klientide poolt hinnatud.