EVIKO AS

Meie põhitegevuseks ehitustööde peatöövõtt, projektijuhtimine, üldehitus- ja viimistlustööd ning restaureerimistööd. Teostame ehitusjärelvalvet ja ehitus-konstruktsioonide projekteerimist.

0

0%
On rahul
juhtimiskvaliteediga
0%
Soovitaksid seda
ettevõtet oma sõbrale
× Sinu hinnang loeb!
Kuidas hindaksid antud ettevõtet?
Ei ole rahul Väga rahul
Kuidas oled rahul juhtimiskvaliteediga?
Ei ole rahul Väga rahul
Kas soovitaksid ettevõtet oma sõbrale?
Ei Jah
Plussid


Miinused


Sinu seos ettevõttega
Man Dog

Tartu ehitusfirma AS EVIKO on asutatud 1991 a.

AS Eviko põhitegevuseks on ehitustööde peatöövõtt, projektijuhtimine, üldehitus- ja viimistlustööd ning restaureerimistööd. Teostame ehitusjärelvalvet ja ehitus-konstruktsioonide projekteerimist.

AS EVIKO omab märkimisväärselt suurt omajõudude struktuuri. Meie poolt omajõududega teostatavateks töödeks on müüritööd, betoonitööd, mullatööd, montaažitööd, plaatimistööd, krohvimistööd, maalritööd ja puusepatööd. Meil töötab kõrg- ja eriharidusega spetsialistide meeskond, kes on võimeline juhtima ehitusprojekte peatöövõtjana ning projektijuhina.

AS Eviko ehitusobjektid asuvad üle kogu Eesti ja Soomes. Oleme ehitanud erinevaid objekte Tartus, Tartumaal, Tallinnas, Pärnus, Valgas, Lõuna-Eestis, Kesk-Eestis, Ida-Virumaal ja mujal väiksemates kohtades. Samuti on ettevõttel Saksamaa ehituskogemus Berliinis ja Bochumis.

Juhtimispõhimõtete elluviimiseks on AS EVIKO juurutanud ettevõttes kvaliteedi- ja keskonnajuhtimissüsteemi, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele.

22. detsembril 2003 väljastas BVQI AS EVIKO-le vastavad sertifikaadid.

AS EVIKO kvaliteedipõhimõtted on:

 

 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi pidev täiustamine;
 • Kokkulepitud tootenõuete täitmine pideva kontrollimise kaudu;
 • Kliendi vajaduste ja ootuste määratlemine ning nendega arvestamine;
 • Vea kulude ennetamine;
 • Kliendikeskne suhtlemine nii organisatsiooni väliselt kui ka siseselt;
 • Teenuse osutamine vajaliku kvalifikatsiooniga ja motivatsiooniga töötajatega;
 • Tagada klientide ja töötajate järjepidev koolitus ning väljaõpe;
 • Tehnika, tehnoloogia ja töövahendite kaasajastamine.

 

 

AS EVIKO keskkonnapõhimõtted on:

 

 • Keskkonnajuhtimissüsteemi pidev täiustamine;
 • Töötajate koolitus, teavitamine ja valmisolek hädaolukordadeks;
 • Saastamisest hoidumine;
 • Keskkonnasõbralike materjalide valik;
 • Tehnika, tehnoloogia ja töövahendite kaasajastamine;
 • Loodussäästlik tegevus;
 • Jäätmekäitluse osas paremate lahenduste leidmine;
 • Igakülgne keskkonnaalane koostöö kõikide huvipooltega;