ENTRONIK OÜ

Entronik OÜ on tööstusautomaatika projekteerija, tootja ja paigaldaja. Ühtlasi pakutakse kaughalduse teenust pumplatele, tööstusele jt klientidele.

0

0%
On rahul
juhtimiskvaliteediga
0%
Soovitaksid seda
ettevõtet oma sõbrale
× Sinu hinnang loeb!
Kuidas hindaksid antud ettevõtet?
Ei ole rahul Väga rahul
Kuidas oled rahul juhtimiskvaliteediga?
Ei ole rahul Väga rahul
Kas soovitaksid ettevõtet oma sõbrale?
Ei Jah
Plussid


Miinused


Sinu seos ettevõttega
Man Dog

Tööstusautomaatika lahendused.

Meie visioon on pakkuda terviklahendust elektri ja automaatikalahenduse projekteerimisest visualiseerimiseni.


PROJEKTEERIMINE

Iga eduka automaatikalahenduse taga on projekt, mis on koostatud oma ala asjatundjate poolt. Parimad projektlahendusted tagab koostöö teiste eriosade projekteeriatega arvestades kliendi soove ja vajadusi. Pakume elektri ja automaatikalahendusi tööstustele.


EHITAMINE

Omame pikaajalist kogemust elektri- ja automaatikakilpide koostamisel. Kilbi komponentidena kasutame põhiliselt Schneider Electric toodangut. Pakume objekti elektritöid ja kilbi koostet.


PROGRAMMEERIMINE

Protsesside juhtimiseks ja automatiseerimiseks on laialt kasutusel erinevad programmeeritavad loogikakontrollerid ja operaatorpaneelid. Valime sobivad seadmed vastavalt kliendi vajadustele ja pakume seadmete programmeerimis-ja seadistamisteenust.


KAUGJÄLGIMISSÜSTEEM (SCADA)

Kaugjälgimissüsteem annab visuaalse ülevaate süsteemi olukorrast ja ajaloost. Süsteem võimaldab vähendada riketest tingitud süsteemiseisakuid, saades koheselt teate rikke olemusest, mis võimaldab personalil kiirelt ja adekvaatselt reageerida. Pakume kaugjälgimisüsteemi ehitamist ja objektide sidumist Vijeo Citect ja Ignition tarkvara baasil.