EESTI TEED AS

on teehooldeettevõte, mis hooldab ja remondib riigimaanteid mitmes maakonnas üle Eesti.

0

0%
On rahul
juhtimiskvaliteediga
0%
Soovitaksid seda
ettevõtet oma sõbrale
× Sinu hinnang loeb!
Kuidas hindaksid antud ettevõtet?
Ei ole rahul Väga rahul
Kuidas oled rahul juhtimiskvaliteediga?
Ei ole rahul Väga rahul
Kas soovitaksid ettevõtet oma sõbrale?
Ei Jah
Plussid


Miinused


Sinu seos ettevõttega
Man Dog

AS Eesti Teed on asutatud Eesti Vabariigi valitsuse poolt turul tegutsenud viie teehooldele spetsialiseerunud äriühingu liitmise tulemusel.

Meie visioon on olla kõige konkurentsivõimelisem teehooldusettevõtte Eestis.

AS Eesti Teed pakub erinevaid teede hoolduse ja ehitusega seotud teenuseid kõikjal Eestis ning oleme enda eesmärgiks seadnud liikleja igakülgse rahulolu.

Seda väljendab ka meie missioon – hooldatud tee liiklejale.

Oleme seadnud enda tegevustele läbi ettevõtte väärtuste kõrged kvaliteedi-, keskkonnanõuete ja loodusressursside säästliku kasutuse kriteeriumid. Me hoolime oma töötajatest ja soovime olla sektoris üks parimaid tööandjaid nii töötingimuste kui töö tasustamise osas.

Tegutseme igapäevaselt selle nimel, et vältida oma töös huvi või situatsiooni, mis on või näib olevat konfliktis meie professionaalsete huvidega. AS Eesti Teed tegutseb vastutustundliku ettevõtjana lähtudes ettevõtte juhtimispoliitika alusel väljatöötatud käitumisnormidest ning kokkulepitud käitumisreeglitest – väljendame selget vastuseisu altkäemaksu või mistahes muu korruptiivse käitumise suhtes.

Organisatsioonina tegutseme igapäevaselt selle nimel, et meie töötajad tunnevad ennast töökeskkonnas väärtustatuna. Värbamisel otsime inimesi, kellel on olemas varasem kvalifikatsioon või soov ja tahe panustada teede valdkonda. Ettevõtte edu järjepidevuse tagamiseks peame oluliseks järelkasvu ja töötajate arengut. Usume elukestva õppe väärtusesse ja panustame töötajate täiendõppesse. Julgustame inimesi avaldama oma arvamust ja toetame nende soovi panustada nii enda kui organisatsiooni arengusse. Üheks ettevõtte tugevuseks on erinevate vanusegruppide esindatus kõikidel aladel. Tööandjana pakume tuge erialasele arengule, aitame kaasa pühendumist ja tulemuslikkust soodustava organisatsioonikultuuri edendamisele ning väärtustame tervislikke eluviise.

Teame, et igaüks on osa sellest, et moodustuks suurepärane tervik. Ühistunnet loovad ühised sündmused nagu suvepäevad ja ühisüritused.

Meie organisatsiooniväärtused:

Oleme töökas

 • Suhtume ettevõttesse kui head omanikud
 • Esindame oma ettevõtet väärikalt
 • Pingutame ühise eesmärgi nimel
 • Oleme positiivsed

Vastutustundlik

 • Väärtustame keskkonnaressursside säästlikku kasutamist
 • Väärtustame enda ja teiste tööaega
 • Väärtustame igaühe rolli ja panust ettevõttes
 • Võtame vastutuse enda ja meeskonnaliikmete käitumise eest

Usaldusväärne

 • Anname kattega  lubadusi ja peameneist kinni,
  mittenõustumisel põhjendame
 • Edastame oma sõnumid selgelt ja tegutseme ühises infoväljas
 • Räägime asjadest ausalt ja otse
 • Oleme oma käitumisega eeskujuks

Arenev partner

 • Oleme muutustele avatud
 • Oleme initsiatiivikad ülesannete võtmisel
 • Oleme uudishimulikud
 • Tunnustame õnnestumisi, ebaõnnestumistest
  vormime arengu
 • Jagame enda teadmisi partneritega