E-TEHNO OÜ

E-Tehno OÜ teostab vastavalt määruses kehtestatud tingimustele ja korrale regulaarset sõidumeeriku kontrollimist.

0

0%
On rahul
juhtimiskvaliteediga
0%
Soovitaksid seda
ettevõtet oma sõbrale
× Sinu hinnang loeb!
Kuidas hindaksid antud ettevõtet?
Ei ole rahul Väga rahul
Kuidas oled rahul juhtimiskvaliteediga?
Ei ole rahul Väga rahul
Kas soovitaksid ettevõtet oma sõbrale?
Ei Jah
Plussid


Miinused


Sinu seos ettevõttega
Man Dog

Tehnoülevaatus, kui tegevusala, on riigi poolt kohustuslik sõiduki tehnilise seisundi kontroll, mida tuleb läbida lähtuvalt sõiduki kategooriast ja vanusest 6 kuu kuni 2 aastase intervalliga. Tehnoülevaatuse teostamiseks peab ettevõte vastama 01. juuli 2011.a. kehtima hakanud „Liiklusseaduses“ kehtestatud nõuetele ning omama Eesti Akrediteerimiskeskuse kehtivat akrediteeringut vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 05. oktoobri 2006.a.a määrusele nr 85. Nõuetele vastavuse korral sõlmitakse leping Maanteeametiga.

Sõidumeerik on sõitjate veoks ettenähtud üle üheksa istekohaga (kaasa arvatud juhi koht) või veoste veoks ettenähtud üle 3500-kilogrammise lubatud suurima täismassiga auto või autorongi juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja ning mootorsõiduki läbisõidu registreerimiseks. Sõidumeerikule, selle paigaldamisele ning kontrollimisele esitatavad nõuded on kehtestatud Liiklusseaduse § 73 alusel Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusega nr 17 vastu võetud 03.03.2011 „Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord“

E-Tehno OÜ on eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis loodi 2001.a. novembris. Põhitegevusalaks sõidukite tehnilise ülevaatuse teostamine nii sõidu- ja veoautodele, traktoritele ja järelhaagistele, kui ka mootorratastele, bussidele ja kõikidele teist liiki sõidukitele. E-Tehno omab tegevuseks vajalikku vastavasisulist lepingut Maanteeametiga ning Eesti Akrediteerimiskeskuse erialast pädevustunnistust. Tehnoülevaatust teostavad kvalifitseeritud spetsialistid, kes on omandanud erialase hariduse ja omavad pikaajalist töökogemust antud vallas.